Veleprodaja

Eksplo-promet svojim poslovnim partnerima kroz veleprodaju nudi:

GOSPODARSKI EKSPLOZIV I INICIJALNA SREDSTVA

  • ANFO EKSPLOZIV
  • EMULZIJSKI EKSPLOZIV
  • WATERGEL EKSPLOZIV
  • PLASTIČNI EKSPLOZIV
  • DETONIRAJUĆI ŠTAPIN
  • SPOROGOREĆI ŠTAPIN
  • RUDARSKE KAPISLE
  • ELEKTRIČNE SUSTAVE INICIRANJE (TED i MSED)
  • NEELEKTRIČNE SUSTAVE INICIRANJA (DUALI I I KONEKTORI)

MINERSKU OPREMU ZA SIGURAN RAD

ČELIČNE ČAVLE I PRATEĆU OPREMU

UPUTE U PISANOM OBLIKU PREMA ADR-u

Molimo Vas da radi vlastite sigurnosti pročitajte i preuzmete upute o pravilnom postupanju s opasnim tvarima prema ADR-u. Preuzmite

Zanimate se za naše proizvode?

Scroll to Top